50+ en op zoek naar nieuw werk? Outplacement biedt uitkomst!

Ben je 50+ en werkloos geworden? Dan is de inschatting van de meeste mensen dat de kans op het vinden van nieuw werk nihil is. Want wie wil er nou een 50+er in dienst nemen wanneer er genoeg net-afgestudeerde-jongeren staan te trappelen om voor minder geld aan de slag te gaan?

Toch schetst brancheorganisatie voor outplacementbureaus, de OVAL, een minder somber beeld. Elk jaar doet OVAL onderzoek onder de aangesloten outplacementbedrijven. Uit de cijfers van 2014 bleek dat ruim een derde van alle 57-plussers nieuw werk vond binnen de termijn van het outplacementtraject. In 2015 was dit aantal maar liefst gestegen naar 43%. In dit jaar werden er ruim 11.300 outplacementtrajecten verzorgd bij bedrijven die aangesloten waren bij OVAL. De cijfers voor 2016 zijn nog niet bekend, maar de voorspellingen op basis van de stijgende trend zijn zeer positief.

De negatieve mediaberichten over langdurige werkloosheid onder 50-plussers blijken dus niet te gelden voor de 50-plussers die hebruik maken van outplacement. De ondersteuning van een outplacementbureau blijkt een positieve invloed te hebben voor deze doelgroep. De loopbaancoaches helpen deze doelgroep onder andere door hun wegwijs te maken op netwerksites zoals LinkedIn, maar ook met behulp van hun eigen netwerk, eventueel scholingsadvies, sollicitatietrainingen en online profilering. Bovendien verbreden loopbaancoaches het blikveld van de werkzoekenden, om zo de juiste richting te bepalen voor een passende functie.

Loopbaancoaches benadrukken de meerwaarde van outplacement, maar ook de meerwaarde voor werkgevers. Een 50-plusser brengt niet alleen een enorme bak met kennis en ervaring mee voor een organisatie, maar ook een zekere mate van stabiliteit die niet altijd terug te vinden is bij de jongere werknemers. Het is goed dat deze doelgroep zich dat realiseert en niet de eigen kansen somberder inschat dan dat nodig is. Voor outplacement voor 50-plussers kan men onder andere terecht bij Werkcontact Outplacement.